Upadłość likwidacyjna firmy. Upadłość konsumencka w teorii i praktyce

image-281
Jeśli przedsiębiorstwo przeinwestuje swoje środki i stanie się w pewnym momencie niewypłacalne, to bankrutuje. Następuje stopniowe zwalnianie pracowników, wyprzedaż majątku. Co dzieje się w przypadku, gdy przeinwestuje osoba fizyczna, albo inaczej pozaciąga tyle kredytów, że nie jest w stanie ich w żaden sposób płacić? Może ogłosić upadłość konsumencką. Procedura postępowania ...

Zzarządzanie kompetencjami, produkcją i talentami. Systemy IT

image-262
Systemy zarządzania informatycznego są opracowane z myślą o aktywnych i świadomych przedsiębiorcach i menedżerach, chcących wzmocnić przewagę rynkową swojej firmy, poszerzyć wiedzę, usprawnić proces decyzyjny w przedsiębiorstwie. Mają znaczący, żeby nie powiedzieć, podstawowy wpływ na ekonomiczny wynik przedsiębiorstwa. To nowoczesna forma działania, niezbędna do osiągnięcia sukcesu na tak wymagających rynku ...

Administrator bezpieczeństwa informacji w działalności gospodarczej

image-259
Informacja przekształcona w wiedzę o funkcjonowaniu korporacji to obecnie najpotężniejsze narzędzie inteligentnego zarządzania firmą. Stanowi o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Aby prowadzić firmę zgodnie z zasadami inteligentnego biznesu, potrzebne są do tego celu konkretne i właściwe narzędzia analityczne. Korporacje zatrudniają w tym celu zastępy menedżerów, odpowiedzialnych za sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwa. ...

Dofinansowanie na rozwój firmy. Bankowość i finanse

image-359
W Polsce banki są szczególnymi instytucjami finansowymi. Ich działalność polega na kompleksowym świadczeniu usług finansowych. Kadra zarządzająca w bankowości zajmuje się szeroko pojętym doradztwem w obszarze stanu finansowego przedsiębiorstw oraz prognozowania rozwoju sytuacji danego przedsiębiorstwa w zakresie przejęć poszczególnych firmy lub ich fuzji firm. Banki uczestniczą w operacjach finansowych przedsiębiorstw, ...